Stichting Mentorschap Noordwest-Holland

Stichting Mentorschap zoekt vrijwilligers die de Wettelijk Vertegenwoordiger voor mensen met een beperking willen worden. Mentorschap is voor mensen vanaf 18 jaar die binnen hun sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben en niet voldoende in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld vanwege een beperking, psychische problematiek, dementie, verslaving of niet aangeboren hersenletsel. De stichting zorgt voor werving, selectie, training en begeleiding van vrijwilligers, die mentor zijn of mentor willen worden.

Meer informatie
Website: http://www.www.stichtingmentorschap.nl

Contact
James Wattstraat 5, 1817 DC Alkmaar
Tel: 088 6522 888

Email: pkomen@stichtingmentorschap.nl