Platform Zorg en Welzijn Alkmaar

De leden van het Alkmaars Platform van vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn bieden tezamen een breed palet van activiteiten voor en door vrijwilligers en mantelzorgers. Zij hebben al eerder vastgesteld dat op een aantal punten afstemming en samenwerking kan leiden tot een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening zoals:

• Werkgebieden.
• Werving, deskundigheidsbevordering en promotie
• Gemeentelijke dekking van diensten
• Meer complementair/goed afgestemd aanbod

Zij hebben gedachten ontwikkeld rondom een samenwerkingsmodel waarin stapsgewijs toegegroeid wordt naar een situatie waarin de verschillende activiteiten beter op elkaar zijn afgestemd en in gezamenlijkheid een aantal nieuwe initiatieven genomen kan worden.

Nieuws

Documentaire: 'Ode aan de Alkmaarse vrijwilligers'
Geplaatst op 19-12-2018 om 14:20
Het Leger des Heils Alkmaar
Geplaatst op 19-11-2018 om 13:17
In het Platform Zorg & Welzijn Alkmaar participeert het Leger des Heils met andere vrijwilligersorganisaties in Alkmaar in de activiteiten die worden ondernomen.

Het Leger des Heils is een huiskamer van de buurt voor iedereen.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 bent u van harte welkom en natuurlijk op zondag voor de samenkomst.

Bij ons sociaal spreekuur kunt u op werkdagen met uw hulpvraag op afspraak ..
Alkmaarse Raad van Kerken
Geplaatst op 22-10-2018 om 11:57
De verschillende kerkgenootschappen in Alkmaar ondernemen allerlei activiteiten om de mensen met elkaar te verbinden en te steunen. Daarbij kunt u denken aan:
* de Paaspakkettenactie, waarmee we mensen en gezinnen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken,
* de week van de Oecumene na Pinksteren waarin bijzondere bijeenkomst..
Café Doodgewoon op woensdag 13 juni
Geplaatst op 31-05-2018 om 08:03
Sinds 2008 is Café Doodgewoon geopend voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de palliatieve zorg. Ook in 2018 opent het café maandelijks elke tweede woensdagavond zijn deuren weer.

19.30 - 20.00 uur Inloop
20.00 –21.00 uur Gastspreker: Jelle Vleer en Saskia de Bie
21.00 – 22.00 uur Ontmoeten en napraten..

 

  
Er is momenteel 1 bezoeker online ©2019 Platform Zorg en Welzijn Alkmaar